Po problémech s časomírou na endurosprintu v Úterý, byla ihned vyvinuta maximální snaha o nápravu. Předběžně bylo projednáno, že endurosprint Mšeno bude měřen na čipy s kontrolou fotobuněk, což bylo uvedeno na internetu. 
Došlo však k dohodě pořádajícího mšenského enduroklubu a ředitelkou závodu s časoměřičskou skupinou pana Navrátila, že na MMČR endurosprint Mšeno se bude měřit pouze fotobuňkami. 
Komise Endura Jiří Pošík