logo czechenduro

  1. Na základě rozhodnutí pořadatele v Dobřanech se v termínu 21.-22.10.2023 pojede endurosprint místo klasického endura. Důvodem jsou nevyřešené pozemkové vztahy, které zasahují do tratě soutěže a znemožnění přejetí do etapy soutěže.
  2. V zápisu 2/22 ze dne 28.12.2022 - komise projednala a schválila vypsání 2 seriálů.

Seriál „ENDURO“ se bude skládat ze všech vypsaných závodů enduro, endurosprint a motokros. 

Seriál „ENDUROSPRINT“ se bude skládat z vypsaných závodů endurosprint a motokros.

Účast v jednom závodě znamená automaticky bodování do obou seriálů.

3.Závěrečný motokros – 18.11.2023 Kozojedy

Jezdci budou řazeni na start v jednotlivých třídách podle průběžného pořadí v sezoně. Ředitel podle počtu převzatých jezdců a po dohodě s hlavním časoměřičem a Jury upraví případné sloučení tříd pro jednotlivé rozjížďky závodů. Jezdci si mohou zvolit vlastní pozici na startovním prostoru podle jejich umístění v průběžném pořadí. Při sloučení více tříd bude nastupovat na start 1 a 1 ze sloučených tříd, pak 2 a 2, dále 3 a 3, atd. Start závodu bude s motorem v chodu na startovní čáře nebo za použití motokrosové startovací brány.  V případě startu závodu ze startovní čáry budou jezdci odstartováni za pomoci praporu. Jezdci jsou povinni uposlechnutí příkazů startéra, ředitele nebo člena Jury. Trať musí být dostatečně široká včetně dostatečné šíře startu a startovní roviny, aby pojmula všechny jezdce jednotlivých závodů. Šíře trati je přibližně 5 metrů. Vícenásobné skoky (dvojité, trojité atd.) jsou zakázány. Vzdálenost mezi skoky musí být min. 30 metrů (vzdálenost mezi vrcholy skoků). Průměrná rychlost celého závodu nejvýše 65 km/h.

Závěrečný motokros musí být uzavřený okruh. Závod se pojede na počet kol odpovídajících cca 20minut jízdy. Počet kol a délka trati musí být uvedena v ZU.  Jezdci jednotlivých jízd musí být v čekací zóně 10 minut před časem staru jejich závodu. Jezdci budou řazeni podle roštu na start jednotlivých jízd. Pouze před každým 1 závodem všech tříd budou vpuštěni jezdci do zavádějícího kola na trať. Jezdec nemusí nastoupit do tohoto zavádějícího kola, čeká na start závodu a může provádět sám práce na svém motocyklu. Po dojezdu zaváděcího kola budou hned jezdci řazeni na start závodu podle roštu závodu. Žádnému jezdci, který přijde pozdě na startovní čáru nebude poskytnuto upřednostnění jeho pozice v roštu.  Po dokončení předepsaného počtu kol vedoucím jezdcem bude jezdec odmávnutý černobílým šachovnicovým praporem. Ostatní jezdci budou mít 5 minut na dokončení kola závodu. Po uplynutí tohoto času bude závod ukončen. Klasifikace pro každý závod bude stanovena s přihlédnutím k počtu ujetých kol a pořadí s dosaženým časem každého jezdce v dokončeném kole. Jízda v protisměru k okruhu bude mít za následek diskvalifikace (nebo potrestání jiným trestem, stanoveným v Disciplinárním a arbitrážním řádu MS AČR). Celkové výsledky budou započteny ve třídách součtem kol a časů z obou jízd.

Bude zřízena tréninková smyčka před závodem, podobné na mx závodech.

VIZ NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY ENDURO a ENDUROSPRINT 2023 - CzechEnduro.cz - Národní sportovní řády enduro a endurosprint 2023