299670466 5522044181217982 1367621210292264631 nprováděcí ustanovení, startovní časy, výsledky v příloze....