INFORMACE KE STARTOVNÍM ČÍSLŮM A K ČÍSLOVÝM TABULKÁM

Český překlad:

Startovní číslo je jedním z nejrychlejších a nejsnazších způsobů, jak během soutěže určit totožnost (rozpoznat) jezdce. Během FIM ISDE 2013 bude startovat 627 soutěžících, reprezentujících 36 zemí a proto je důležité zdůraznit, že číslové tabulky a startovní budou poskytnuty (dodány, zajištěny) pořadatelem a nesmí být změněny.

Startovní čísla jezdců a jezdkyň jsou k dispozici ve startovní listině (na stránce Race Info – informace k závodu) a jestliže chcete znát co nejvíce jezdců, jak jen to je možné, prvním krokem, který byste měli udělat, by mělo být uložení startovní listiny.

Jezdců a jezdkyň je mnoho, ale je stále ještě do 30. září čas na to, abyste se naučili jejich jména.

Anglický originál:

The race number is one of the fastest and easier ways to identify a rider during competitions. During the 2013 FIM ISDE there will be 627 representing 36 countries and, therefore, it’s important to highlight that race numbers and number plates will be provided by the organization and can not be changed.

Riders race numbers are available in the Entry List (on the Race Info page) and if you want to know as many riders as possible, the first step woul be to store de Entry List. Riders are many, but there is time until september 30 to learn their names (and numbers).