vykricnikPovinně postupující z PČR do MMČR

PČR E1                        PČR E2                        PČR E3
Petr Svoboda  Jan Novák  Tomáš Novák
Ondřej Schira  Filim Jirmann  Martin Procházka
Marek Votoček  Milan Macháček  Jan Nosek