Ve věku 93 let zemřel 27.12.2013 Jan Křivka

Jedna z nejvýznamějších osobností českého endura

Šéfkonstruktér Jawy,funkcionář FIM,6xmanažer vítězného Československého Trophy teamu

Poslední rozloučení s Janem Křivkou se koná v úterý 7.1.2014 od 14hod ve velké obřadní síní krematoria Strašnice

Čest jeho památce