Na jaře jsme se dotazovali na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na oprávnění udílení titulu „Národní šampion - Mistr republiky“, došla nám zcela jasná odpověď, cituji:

“Pokud soutěže mají veřejný rozměr, a pokud sportovní činnost je shodná se sportovní činností jiného občanského sdružení (sportovního svazu), pak je nutné akceptovat mezinárodní subjektivitu. Jedná se o jedinečné členství v Mezinárodní sportovní federaci, kdy členem je zvolena pouze jedna organizace z příslušné země.”

 

V našem případě se jedná o Autoklub České republiky, který je členem FIM. Znamená to, že tento svaz zodpovídá za postupové soutěže a sportovní reprezentaci ČR.

 

Z tohoto důvodu nelze vyhlašovat Národní šampióny v našem případě Mistry republiky nebo zabezpečovat účast na mezinárodních soutěžích, které jsou stanoveny reglementem FIM výše uvedenou organizací.

  

Dokument z MŠMT najdete v příloze.

 

AČR je členem “federace” FIM co znamená tento pojem najdete zde  http://cs.wikipedia.org/wiki/Federace

 

Petr Čálek

www.czechenduro.cz

VV Enduro AČR

 

 

11383 Odpoved MMT 2013