Vážení přátelé,
 
s hlubokým zármutkem touto cestou všem oznamujeme, že v pátek dne 18.1.2013 zemřel ve věku 54 let majitel firmy SETTE, s.r.o., Vlašim, jeden z bývalých předsedů výkonného výboru Svazu endura AČR a velký fanda motocyklového sportu, pan JAROSLAV KUKLÍK z Vlašimi.
Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat v pátek dne 25.1.2013 ve 13,00 hodin v chrámu Páně sv. Petra a Pavla ve Zdislavicích. Po církevním obřadu bude uložen k věčnému spánku do rodinné hrobky na místním hřbitově.
 
ČEST JEHO PAMÁTCE