Monte Carlo, Monaco Dnešního dne se uskutečnilo zasedání Valného shromáždění FIM, které mimo jiné mělo s konečnou platností rozhodnout o řízení motocyklového sportu v České republice. Tento problém vznikl na základě dopisu bývalého ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR  Josefa Dobeše v říjnu loňského roku, kterým se pokusil Autoklubu České republiky odebrat řízení motocyklového sportu v České republice. Rada ředitelů FIM, která se uskutečnila před  zasedáním Valného shromáždění FIM, doporučila, a to na základě ověření situace v České republice, tuto záležitost Valnému shromáždění nepředkládat s tím, že Autoklub České republiky zůstává členem FIM  i nadále. Valné shromáždění FIM toto rozhodnutí rady ředitelů FIM přijalo spontánním potleskem.

 

zdroj: http://www.autoklub.cz/clanek/15-autoklub-je-potvrzen-jako-clen-fim.html