vykricnikDŮLEŽITÉ PŘEČÍST!!!!

Znovu žádáme všechny jezdce o aktuální údaje ve svých profilech na www.czechenduro.cz pro rok 2015!! (profil jezdce si každý upravuje sám)

Tzn. pokud došlo ke změně startovního čísla, motorky, týmu apod., tak aby byly údaje aktuální!!

Je to důležité pro časomíru, pořadatele apod.

STÁLE JSOU ROZDÍLY V NOMINAČNÍ LISTINĚ na www.startovnicislo.cz A STARTOVNÍ LISTINĚ - zde