fimPodle platných řádů pro rok 2015 na Mistrovství Evropy v enduru a ISDE je zakázáno použití „strhávacích fólií (tzv. odhazovaček)“ na brýlích. Použití „rolovacích“ systémů ochranných brýlí (tzv. rolfů – roll off), kde je průhledná plastová fólie uchována uvnitř zařízení a není odhazována, je povoleno. Při opomenutí učinit tak z toho bude vyplývat diskvalifikace jezdce (nebo jiné tresty, uložené jury).

Viz Soutěžní Řády

The use of “ Tear Off” lenses on goggles is prohibited. The use of “Roll Off” goggle systems where the transparent plastic film is retained within the device and not discarded is allowed. Failure to do so will result in the rider’s disqualification (or other penalties given by the Jury).